برگزاری بزرگترین رویداد صنعت سرامیک ایران در مهرماه 1401

انجمن صنفی کاشی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور طی انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به رسالت انجمن در خصوص برگزاری نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران و با توجه به هماهنگی ها و پیگیری های انجام گرفته به منظور داشتن فرصت کافی برای متقاضیان مشارکت در نمایشگاه در راستای هرچه باشکوه تر برگزار کردن آن، نماشگاه مزبور برای مهرماه سال جاری برنارمه ریزی شده است.

 

-----------------------

تدارک صنعت بهگامان

تامین کننده قطعات و ماشین آلات کارخانجات کاشی و سرامیک